Ontharingspraktijk Cosmetique Totale werkt alleen met speciaal opgeleide, BIG geregistreerde huidtherapeuten. Ze behandelen met de nieuwste medische ontharingsapparaten. Daarom kunnen er bij ons ook blonde en grijzen definitief verwijderd worden.

Huidtherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De huidtherapeuten zijn lid van de NVH (Nederlands Vereniging van Huidtherapeuten)

De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG (artikel 34). De HBO opleiding- en deskundigheidseisen zijn daarom bij wet vastgelegd.